Erasmus študenti z Číny

vložil: Jozef Polák

V mesiacoch september až december 2017 na katedre fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre realizovali dlhodobú stáž vrámci programu Erasmus+ dvaja študenti z Číny: študent II. stupňa štúdia Tianpong Zhang zo Shandong agricultural University v Taiane a doktorand Chen Li z Univerzity Tianjing. Študenti realizovali sériu experimentov s genotypmi rajčín a kukurice, v ktorých sa učili rôzne ekofyziologické metódy merania a hodnotenia fyziologického stresového stavu rastlín (fenotypovania) vrátane technológie automatizovaného fenotypovania, ktorá je súčasťou Laboratória produkčnej fyziológie vo VC Agrobiotech pri SPU v Nitre. Spolu so študentmi realizovali krátku návštevu pracoviska KFR aj ich školitelia z Číny (prof. Xinghong Yang z Taianu a prof. Jing Ji z Tianjingu), s ktorými pracovisko nadviazalo, resp. dlho rozvíja pracovné vzťahy vo výskume sucha a zasolenia v rastlinách.

Späť