Deň otvorených dverí na FAPZ

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Deň otvorených dverí na FAPZ

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov sa 3. a 17. februára zišla početná skupina záujemcov zo stredných škôl, aby si vypočuli informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na najstaršej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ubytovacích možnostiach a  alternatívach vyžitia voľného času na univerzite a v meste Nitra. Súčasťou Dňa otvorených dverí bola prehliadka výskumného centra  AgroBioTech, Jazdeckého centra, Univerzitného vivária, Botanickej záhrady, vzorkovníc plodín a zvierat a jednotlivých katedier a laboratórií.

Na bakalárskom stupni FAPZ ponúka osem študijných programov: manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, farmárstvo, všeobecné poľnohospodárstvo,  hipológia, špeciálne chovateľstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, výživa ľudí. Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FAPZ je do 30. apríla 2017, prijímacie pohovory budú 5. - 6. júna 2017.

Na inžinierskom stupni fakulta ponúka deväť študijných programov: agroekológia, genetické technológie v agrobiológii, manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, špeciálne chovateľské odvetvia, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, výživa ľudí, výživa a ochrana rastlín, výživa zvierat a krmivárstvo. Termín podania prihlášky na 2. stupeň štúdia na FAPZ je  do 15. júna 2016, prijímacie pohovory budú 30.  júna 2017.

Späť