Deň otvorených dverí na FAPZ 2016

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na Dni otvorených dverí (5. 2. 2016) sa zúčastnilo 170 záujemcov o štúdium na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. O jednotlivých študijných programoch na prvom, ale aj druhom stupni štúdia informoval prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Milan Šimko, PhD. O možnostiach štúdia v zahraničí informoval prodekan pre zahraničné vzťahy a prax Ing. Ján Gažo, PhD. Po prednáške si uchádzači prezreli učebne, laboratória a prístrojové vybavenie jednotlivých katedier fakulty, kde ich vyučujúci oboznámili s vedecko-výskumným zameraním, s predmetmi, ktoré na katedrách vyučujú a možnosťami riešenia bakalárskych resp. diplomových prác.

Späť