Deň otvorených dverí na FAPZ

vložil: Jozef Polák

 1.a 15. februára 2019 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov otvorila dvere svojich pracovísk pre všetkých záujemcov o štúdium. Návštevníkov na úvod privítal v aule SPU v Nitre prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Ing. Ján Gažo, PhD., ktorý predstavil možnosti štúdia na fakulte, študijné programy, podmienky prijímacieho konania a uplatnenie absolventov v praxi. Ing. Mária Holovičová sa vo svojej prednáške venovala študentskému životu na fakulte a ponuke kultúrnych, záujmových či športových aktivít na univerzite. Následne si návštevníci mali možnosť samostatne naplánovať ďalší odborný program na fakulte. Na základe svojho záujmu si vyberali návštevu ľubovoľnej katedry. Každá pripravila zaujímavý program pozostávajúci z prednášok, interaktívnych prehliadok, praktických ukážok a cvičení zameraných nielen na študijné programy a vyučované predmety, ale predovšetkým na vlastné výskumné aktivity. Študentov stredných škôl oslovili prednášky z oblasti rastlinnej produkcie na témy: každodenná udržateľnosť, pôda nás živí, nie je tráva ako tráva, po stopách DNA, svet semien pod lupou a životné prostredie, vážne – nevážne. Z oblasti živočíšnej produkcie to boli prednášky: záhady zoológie a vedia sa hospodárske zvieratá slušne správať? Prednáškový program dopĺňali prehliadky Univerzitného vivária, Minizoo, Výskumného centra AgroBioTech SPU a Jazdeckého centra Katedry špeciálnej zootechniky. Návštevníkom sa predstavili so svojimi operencami aj Sokoliari Sv. Svorada. V rámci praktických činností programu sa záujemci zoznámili so softvérom na tvorbu zdravého jedálnička, zahrali si mini-golf, vyskúšali si izoláciu DNA rastlín, prezreli si exponáty najvýznamnejších chorôb a škodcov poľných a záhradníckych rastlín, absolvovali rýchlokurz mikroskopovania, vyskúšali si spracovanie šupín rýb, prezreli si ukážky anatomických preparátov zvierat a ich prípravu, zoznámili sa so základnými molekulovo-genetickými analýzami používanými pre genotypizáciu hospodárskych zvierat a zisťovali akú energiu majú krmivá a potraviny. Počas náročného dopoludnia si návštevníci mohli oddýchnuť pri šálke kávy a čaju v AgroBioKine. Podujatím záujemcov sprevádzali študenti FAPZ.

 

Späť