Deň kariéry na FAPZ SPU v Nitre

vložil: Jozef Polák

Dňa 20.11.2018 sa konal Deň kariéry SPU v Nitre. Popri centrálnom programe vo forme špecializovaných workshopov a fyzickej prezentácii firiem organizovali jednotlivé fakulty sprievodné podujatia vo forme prednášok pre študentov. FAPZ zorganizovala pre študentov tri výberové prednášky v posluchárni A-01. Prednášajúcimi boli bývalí absolventi FAPZ, ktorí svojimi príbehmi úspešného uplatnenia sa v praxi inšpirovali študentov FAPZ. Pred plnou posluchárňou tak zazneli zaujímavé prednášky zo širokého spektra praxe – od agronóma, cez súkromného producenta syrov až po vedecko-výskumnú sféru. Témy jednotlivých prednášok boli nasledovné: Ing. Marek Provazník: Reálna prax v poľnohospodárskej prvovýrobe - skúsenosti, postrehy, otázky a odpovede. Ing. Martin Hiadlovský: Z univerzity do praxe – škola života. Ing. Ján Huba, CSc.: Poznatky a skúsenosti zo štúdia na SPU ako dobré podhubie pre kariérny rast. O záujme študentov o dané témy svedčila nielen zaplnená poslucháreň, ale aj bohatá diskusia s jednotlivými prednášajúcimi. Deň kariéry tak splnil svoje poslanie – prepojenie univerzity a študentov na prax v interaktívnej forme.

Späť