Bakalárske promócie na FAPZ

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 7. 7. 2017 sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre konali promócie absolventov bakalárskeho stupňa štúdia. V dennej forme štúdia bolo promovaných 210 absolventov z toho 19 absolventov študijného programu hipológia, 21 absolventov št. programu špeciálne chovateľstvo, 24 absolventov študijného programu manažment rastlinnej výroby, 35 absolventov št. programu manažment živočíšnej výroby, 26 absolventov št. programu udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 65 absolventov št. programu výživa ľudí a 20 absolventov št. programu všeobecné poľnohospodárstvo. V externej forme bolo promovaných 38 absolventov, z toho 19 absolventov št. programu všeobecné poľnohospodárstvo, 9 absolventov št. programu udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a 10 absolventov št. programu výživa ľudí.

Späť