Športový deň SPU aj za účasti zamestnancov FAPZ

vložil: Jozef Polák

Aktívny pohyb – šport a relaxačné cvičenia sú efektívnym prostriedkom pre regeneráciu našich síl. V tomto zmysle sa niesol už tradičný jarný Športový deň zamestnancov SPU v Nitre. Zorganizovala ho Univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV pri SPU v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu.

Športový areál ŠD Mladosť a Športová hala SPU už od rána 17. mája ožili čulou aktivitou. Pestrý program s ponukou športových a zábavných aktivít otvorila rektorka Klaudia Halászová. Účastníkov privítala aj predsedníčka UO odborového zväzu Zuzana Hlaváčová.

Následne prebiehali jednotlivé športové aktivity - joga, volejbal, basketbal, voľné cvičenia, body styling, stolný tenis či florbal. Počasie prialo aj účastníkom, ktorí sa zapojili do športových disciplín ako bola atletika, tenis, nohejbalový či beach volejbalový turnaj na vonkajších ihriskách.

Viaceré zamestnankyne využili aj možnosť zacvičiť si aqua aerobik, ktorý je po plávaní jednou z najpopulárnejších vodných aktivít. Je vhodný pre všetkých bez ohľadu na vek, posilňuje svaly, kardiovaskulárny systém a pomáha aj spaľovať kalórie.

Do štvrtého ročníka obľúbeného neformálneho športovo spoločenského podujatia sa zapojilo vyše 250 zamestnancov univerzity. Popoludní sa v športovej hale uskutočnilo vyhlásenie výsledkov jednotlivých aktivít a odovzdávanie diplomov.

Ako sa vyjadrili účastníci, o zábavu nebola núdza a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

Späť