Športový deň FAPZ SPU v NITRE 2018

vložil: Jozef Polák

Dňa 20. septembra 2018 sa v priestoroch jazdeckého centra Katedry špeciálnej zootechniky uskutočnil Športový deň Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov spojený aj s gastronomickou prezentáciou fakulty a jej jednotlivých  katedier. Záštitu nad organizáciou športového dňa prevzalo vedenie FAPZ SPU v Nitre v spolupráci s FO OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Podujatie otvoril dekan fakulty doc. Ing. Peter Ondrišík,  PhD.

Po slávnostnom otvorení dekanom fakulty nasledoval spoločenský program. Popri ochutnávke  vynikajúcich gastronomických špecialít, vydarené podujatie spestrilo aj kultúrne vystúpenie populárneho herca Štefana Skrúcaného.

 

Späť