Účasť na konferencii „Výživa a zdraví 2018“, ČR

vložil: Jozef Polák

Pracovníci Katedry výživy ľudí FAPZ sa aktívne zúčastnili 22. celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou „Výživa a zdraví 2018“ v meste Teplice v Čechách. Konferenciu organizovali v dňoch 18.-20. septembra 2018 Česká lekářská společnost – Společnost hygieny a komunitní medicíny, Společnost pro výživu Praha, 3. Lékařská fakulta UK Praha, Zdravotní ústav v Prahe a v Ústí nad Labem, Krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem, spoločnosť Alwac, a.s. Program konferencie bol zameraný na témy: Neinfekčné choroby ovplyvniteľné výživou, Zdravotný nezávadnosť potravín v školskom stravovaní, Kontaminácia pitnej vody predovšetkým z plastov, Alimentárne choroby s ohľadom na nové technológie v potravinárstve.

Späť