Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ je názov podujatia, ktorým chcela Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre pod záštitou FAPZ a FBP pripomenúť význam chleba vo výžive človeka.vložil: Jozef Polák

Na základe ustanovujúceho zasadnutia AS FAPZ SPU v Nitre konaného dňa 5. novembra 2018

vložil: Jozef Polák

V dňoch 18. – 19. 10. 2018 sa  zamestnanci Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zúčastnili 15. medzinárodného workshopu „Research in Pig Breeding“ v Kostelci nad Orlcí,

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala v dňoch 18.-21.10.2018 v poradí už 30-te terénne geologicko – pôdoznalecko - botanické cvičenie vo vybraných lokalitách Slovenska. Bolo zamerané na overovanie teoretických vedomostí študentov, ktoré nadobudli počas doterajšieho štúdia na univerzite, priamo v teréne.

vložil: Jozef Polák

V pondelok 15.10.2018 sa študenti  1. ročníka inžinierskeho štúdia študijných programov Manažment rastlinnej výroby, Genetické technológie v agrobiológii a Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zúčastnili terénneho cvičenia na Výskumno-šľachtiteľskej stanici  Vígľaš-Pstruša. 

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
103
Návštev celkovo:
158931
Počítané od:
 15.02.2016