Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Veľtrh pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú sa presunul na Považie, konkrétne do hotela Slovakia v Žiline.

vložil: Jozef Polák

V rámci veľtrhu pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú, ktorý odštartoval v Trnave, sa 30. januára konalo ďalšie podujatie pre záujemcov o štúdium, tento raz v Mestskej hale na Klokočine v Nitre. Nechýbala na ňom ani naša fakulta FAPZ SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa dnes prezentuje v Trnave, prvom zo šiestich krajských miest obľúbenej roadshow pre stredoškolákov Kam na vysokú.

vložil: Jozef Polák

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Poľovníctvo prezentuje odvetvie, ktoré sa zaoberá chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zveri a hospodárskym zhodnocovaním úlovkov. Zaraďuje sa do poľnohospodárskej výroby i do lesníctva.

vložil: Jozef Polák

Jej úlohou je zabezpečiť experimentálne aktivity na Inštitúte ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ), ktorý pripravil aj projekt v programe Erasmus+ v rámci medzinárodnej siete AgroBionet - Uchovanie a využívanie agrobiodiverzity pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života.

Počet návštev FAPZ
Online:
8
Návštev dnes:
46
Návštev celkovo:
167603
Počítané od:
 15.02.2016