Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Katedra výživy ľudí nadviazala v uplynulých dňoch spoluprácu so spoločnosťou Planeat s.r.o. Ide o spoločnosť, ktorá je zameraná na výrazné zlepšenie dietetickej liečby a stravovacích návykov ľudí. Vyvinuli profesionálnu nutričnú aplikáciu nezávislú na akýchkoľvek výživových a diétnych smeroch, slúžiacu ako nástroj pre personalizované zostavenie nutričného plánu.

vložil: Jozef Polák

V aule SPU sa 12. decembra konal 6. ročník benefičného koncertu Vianočný dar SPU, iniciovaný a organizovaný pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. Finančný výťažok bude použitý na zlepšenie podmienok študentov SPU v Nitre a študentov so špecifickými potrebami, ako aj na rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy.

vložil: Jozef Polák

V dňoch 24. novembra až 5. decembra 2017 sa Marián Brestič a Marek Kovár (pracovníci Katedry fyziológie rastlín SPU v Nitre) zúčastnili pracovnej cesty do Čínskej ľudovej republiky.

vložil: Jozef Polák

V dňoch 5. – 8. decembra 2017 sa uskutočnila medzinárodná konferencia Prosperujúce olejniny – poznatky z výskumu a praxe, ktorej spoluorganizátorom bola aj Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

vložil: Jozef Polák

„Upúšťanie od konzumácie pôvodných potravín a jedál, môže viesť postupne k vytvoreniu rôznych intolerancií, z ktorých v súčasnosti je asi najznámejšia laktózová intolerancia.“

Počet návštev FAPZ
Online:
6
Návštev dnes:
264
Návštev celkovo:
111681
Počítané od:
 15.02.2016