Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Európska únia a Spojené štáty sa diametrálne rozchádzajú v otázke pestovania geneticky zmenených plodín. To však nebráni tomu, aby európske štáty dovážali z USA milióny ton geneticky modifikovanej sóje.

vložil: Jozef Polák

Dňa 4. 7. 2018 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom prvého  - bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák

Dňa 21. júna 2018 sa v Malých Levároch vo firme Levandulaland u Miroslava Bertoviča uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie k zušľachťovaniu levandule.

vložil: Jozef Polák

Dňa 14. júna 2018 na Zemědelskej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach sa tradične konala konferencia mladých vedeckých pracovníkov ,,ZOOTECHNIKA 2018“ zameraná na problematiku chovu hospodárskych zvierat. Multidisciplinárne zameranie prác umožnilo účastníkom konferencie získať informácie o jednotlivých druhov, resp.  kategórii hospodárskych zvierat a rovnako poskytnúť pohľad na jednotlivé oblasti chovu a ich využitie.

vložil: Jozef Polák

Chov ošípaných bol v našich geografických polohách až do medzivojnového obdobia minulého storočia realizovaný prevažne malovýrobným, resp. extenzívnym spôsobom. Jeho cieľom bolo hlavne samozásobovanie obyvateľstva tradičnou bravčovinou a zabezpečenie energeticky bohatého zdroja výživy pre prevažne manuálne pracujúce obyvateľstvo.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
120
Návštev celkovo:
141501
Počítané od:
 15.02.2016