Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Jedným z partnerov medzinárodného projektu FarmersEduca je Spolok sarvašských gazdov so sídlom v Sarvaši, ktorého predsedom je pán Ferenc Závoda.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Odborná prax študentov je súčasťou študijného plánu a slúži pre odbornú prípravu študenta. Cieľom učebno-manuálnej praxe na bakalárskom stupni štúdia FAPZ SPU v Nitre je získanie praktických znalostí v študijnom odbore, overovanie získaných teoretických vedomostí v praxi, vytvorenie celkovej predstavy o činnosti podnikateľského subjektu, zoznámenie sa s organizáciou práce a s riadením jednotlivých úsekov a odvetví.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 21. – 22. septembra 2017 sa pod záštitou a v priestoroch Katedry rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre konalo spoločné stretnutie katedier rastlinnej výroby zo Slovenskej a Českej republiky.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

13. septembra 2017 sa na pôde Poľnohospodárskej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach konal 23. ročník tradičnej medzinárodnej vedeckej konferencie NutriNet 2017.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

11. septembra 2017 sa konalo na pôde FAPZ SPU v Nitre výročné stretnutie členov Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied (SSPLPVV), pobočky v Nitre.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
7
Návštev celkovo:
92306
Počítané od:
 15.02.2016