Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na základe dlhoročnej zmluvnej spolupráce medzi Inštitútom fytoterapie pri Národnej univerzite v Užhorode a Inštitútom ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB) pri FAPZ SPU v Nitre zabezpečili oba kolektívy v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi 10. medzinárodnú konferenciu Moderné aspekty uchovania ľudského zdravia. Konala sa 21. – 22. apríla na Ukrajine

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Šport, súťaženie, zábavu, ako aj možnosť bližšie sa spoznať s kolegami z ostatných pracovísk univerzity – to všetko ponúka skvelé podujatie Športový deň zamestnancov SPU, ktorého druhý ročník sa konal 19. mája.  Pre zamestnancov univerzity ho zorganizovala Univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV na SPU v spolupráci s manažmentom SPU v Nitre  a Centrom univerzitného športu.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

 Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala v dňoch 27. 4. - 30. 4. 2017 ďalšie, už 27. terénne cvičenie po vybraných  lokalitách Slovenska.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

História ľudského rodu je históriou obhospodaro- vania prírodných zdrojov. Medzi dary, ktoré ľudom príroda poskytovala, mali vždy významné postave- nie lesy, lúky, polia, vodné plochy a v neposlednom rade aj voľne žijúca zver.

Počet návštev FAPZ
Online:
8
Návštev dnes:
95
Návštev celkovo:
85988
Hits today:
115
Hits total:
120802
Počítané od:
 2016-02-15