Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Občianske združenie Preveda, organizuje na Slovensku ojedinelým a inovatívnym spôsobom konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied:

vložil: Jozef Polák

V dňoch 30.6 – 2. júna 2018 sa uskutočnilo na SPU v Nitre záverečné rokovanie koordinačnej rady medzinárodného projektu FarmersEduca - 21640443 realizovaného v rámci Vyšehradského fondu.

vložil: Jozef Polák

Dňa 6. 6. 2018 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom druhého  - inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák

Predseda Roľníckeho družstva Hron v Slovenskej Ľupči Igor Nemčok má dôvod na oslavu. Minulý týždeň hneď po skončení univerzity nastúpil na farmu oviec mladý inžinier Marek Marko.

 

vložil: Jozef Polák

V rámci riešenia medzinárodného Európskeho projektu financovanom v rámci programu Horizon 2020  s názvom “Euorpean Plant Phenotyping Network 2020” sa na pôde University of Nottingham, Veľká Británia, uskutočnil výročné stretnutie (Annual Meeting).

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
6
Návštev celkovo:
135354
Počítané od:
 15.02.2016