Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

  Dňa 22.4.2015 sa na FAPZ SPU konala XXI. študentská vedecká konferencia, na ktorej sa zúčastnilo rovných 100 študentov, z toho 17 účastníkov zo zahraničia (Poľsko a ČR).

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Pri príležitosti Dňa učiteľov rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity, dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a vedeckovýskumnej činnosti.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Vo štvrtok 12. februára 2015 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila konferencia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na Dni otvorených dverí (6. 2. 2015) sa zúčastnilo 160 záujemcov o štúdium na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov.

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Návštev dnes:
3
Návštev celkovo:
170736
Počítané od:
 15.02.2016