Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Dňa 21. júna 2018 sa v Malých Levároch vo firme Levandulaland u Miroslava Bertoviča uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie k zušľachťovaniu levandule.

vložil: Jozef Polák

Dňa 14. júna 2018 na Zemědelskej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach sa tradične konala konferencia mladých vedeckých pracovníkov ,,ZOOTECHNIKA 2018“ zameraná na problematiku chovu hospodárskych zvierat. Multidisciplinárne zameranie prác umožnilo účastníkom konferencie získať informácie o jednotlivých druhov, resp.  kategórii hospodárskych zvierat a rovnako poskytnúť pohľad na jednotlivé oblasti chovu a ich využitie.

vložil: Jozef Polák

Chov ošípaných bol v našich geografických polohách až do medzivojnového obdobia minulého storočia realizovaný prevažne malovýrobným, resp. extenzívnym spôsobom. Jeho cieľom bolo hlavne samozásobovanie obyvateľstva tradičnou bravčovinou a zabezpečenie energeticky bohatého zdroja výživy pre prevažne manuálne pracujúce obyvateľstvo.

vložil: Jozef Polák

Vďaka programu ERASMUS+ trojica pedagógov doc. Ing. Marta Habánová, PhD., doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD., z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre absolvovala na prelome mája a júna Erasmus mobilitu zamestnancov na Arctic University of Norway (UIT), v Nórskom meste Tromsø

vložil: Jozef Polák

prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. sa dňoch 11.6.-13.6. sa zúčastnil medzinárodnej konferencie The NMC Milano 2018

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
23
Návštev celkovo:
135296
Počítané od:
 15.02.2016