Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Čo priniesol seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív?

Spoločnosť Duslo, a. s., v spolupráci s SPU v Nitre organizovali 16. februára v Agroinštitúte 37. seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slovenka získala francúzske štátne vyznamenanie za zásluhy v poľnohospodárstve. Francúzske štátne vyznamenanie za zásluhy v poľnohospodárstve udeľuje od roku 1881 minister rezortu osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o významný prínos pre oblasť poľnohospodárstva.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Kam na vysokú je prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania, určená pre končiacich študentov stredných škôl. Vysoké školy môžu návštevníkom výstavy prezentovať svoje študijné odbory a informovať žiakov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov sa 3. a 17. februára zišla početná skupina záujemcov zo stredných škôl, aby si vypočuli informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na najstaršej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ubytovacích možnostiach a  alternatívach vyžitia voľného času na univerzite a v meste Nitra. Súčasťou Dňa otvorených dverí bola prehliadka výskumného centra  AgroBioTech, Jazdeckého centra, Univerzitného vivária, Botanickej záhrady, vzorkovníc plodín a zvierat a jednotlivých katedier a laboratórií.

Počet návštev FAPZ
Online:
5
Návštev dnes:
58
Návštev celkovo:
181036
Počítané od:
 15.02.2016