Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil pri príležitosti životného jubilea - 60. rokov, doc. Ing. Petrovi Ondrišíkovi, PhD., dekanovi Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, Zlatú medailu SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Čo priniesol seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív?

Spoločnosť Duslo, a. s., v spolupráci s SPU v Nitre organizovali 16. februára v Agroinštitúte 37. seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slovenka získala francúzske štátne vyznamenanie za zásluhy v poľnohospodárstve. Francúzske štátne vyznamenanie za zásluhy v poľnohospodárstve udeľuje od roku 1881 minister rezortu osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o významný prínos pre oblasť poľnohospodárstva.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Kam na vysokú je prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania, určená pre končiacich študentov stredných škôl. Vysoké školy môžu návštevníkom výstavy prezentovať svoje študijné odbory a informovať žiakov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi.

Počet návštev FAPZ
Online:
4
Návštev dnes:
54
Návštev celkovo:
167322
Počítané od:
 15.02.2016