Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a odovzdanie certifikátov absolventom medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod a podnikanie, to bol program slávnosti, ktorá sa konala 7. októbra v aule SPU za prítomnosti vedenia univerzity a akademických funkcionárov všetkých fakúlt.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na výstavisku Agrokomplexu v Nitre sa od 4. do 5. októbra koná 4. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania. Prezentuje sa na ňom aj naša univerzita. 

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slávnostným otvorením v Lužiankach začal 3. októbra 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2016. Na otvorenie prijal pozvanie aj rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., predstavitelia a zástupcovia fakúlt.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 22. septembra 2016 sa v priestoroch jazdeckého centra Katedry špeciálnej zootechniky,  pri príležitosti 70. výročia založenia FAPZ SPU v Nitre, uskutočnil športový deň Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. Športový deň zorganizovalo Vedenie FAPZ SPU v Nitre pod záštitou jej dekana doc. Ing. Petra Ondrišíka,  PhD.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V aule SPU sa 26. septembra konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2016 – 2017 na SPU v Nitre, v poradí 64. v etape vývoja našej alma mater. 

Počet návštev FAPZ
Online:
11
Návštev dnes:
45
Návštev celkovo:
154296
Počítané od:
 15.02.2016