Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 21. – 22. septembra 2017 sa pod záštitou a v priestoroch Katedry rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre konalo spoločné stretnutie katedier rastlinnej výroby zo Slovenskej a Českej republiky.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

13. septembra 2017 sa na pôde Poľnohospodárskej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach konal 23. ročník tradičnej medzinárodnej vedeckej konferencie NutriNet 2017.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

11. septembra 2017 sa konalo na pôde FAPZ SPU v Nitre výročné stretnutie členov Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied (SSPLPVV), pobočky v Nitre.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 8. septembra 2017 sa v priestoroch jazdeckého centra Katedry špeciálnej zootechniky uskutočnil športový deň Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov spojený s gastronomickou prezentáciou katedier. Športový deň zorganizovalo Vedenie FAPZ SPU v Nitre v spolupráci s FO OZ PŠaV pri SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 8. 9. 2017 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil druhý ročník „Súboja poľnohospodárskych fakúlt z Čiech a Slovenska“.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
33
Návštev celkovo:
170804
Počítané od:
 15.02.2016