Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V pondelok 6.11.2017 sa študenti  1. ročníka inžinierskeho štúdia študijných programov Manažment rastlinnej výroby  a Genetické technológie v agrobiológii zúčastnili terénneho cvičenia na Výskumno-šľachtiteľskej stanici  Vígľaš-Pstruša.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Katedra genetiky a plemenárskej biológie, FAPZ, SPU Nitra V dňoch 20. až 22. septembra tohto roku sa pracovníci Katedry genetiky a plemenárskej biológie, FAPZ zúčastnili na jubilejnej 25. medzinárodnej konferencii Animal Science Days, ktorá sa konala v nádhernom prostredí Štajerska, v dedinke Brandlucken. Konferenciu ASD každoročne organizujú členovia konzorcia z univerzít v Záhrebe, Osijeku, Kaposvári, Padove, Viedni a od roku 2014 aj s SPU Nitra, resp. od roku 2017 ČZU Praha. SPU a FAPZ v konzorciu ASD zastupujú doc. R. Kasarda a prof. A. Trakovická.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 28. augusta až 1. septembra sa uskutočnil 68. medzinárodný kongres Európskej asociácie pre živočíšnu produkciu (EAAP) v Estónskom hlavnom meste Tallinn.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Ďalšou aktivitou v realizovanom projekte FarmersEduca v rámci Vyšehradského fondu koordinovaného kolektívom IOBBB bolo školenie farmárov z možností praktického využívania menej využívaných ovocných  druhov, ktorú pripravila partnerská inštitúcia projektu – Arboretum v Bolestraszyciach v Poľsku.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov  pán doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. prijal dňa 17. októbra 2017 pani prof. Nuriu Kanievu  a prof . Mariu Grushko vedecko-pedagogické pracovníčky z  Astrachanskej štátnej technickej univerzity so sídlom v Astrachane.

Počet návštev FAPZ
Online:
4
Návštev dnes:
20
Návštev celkovo:
173064
Počítané od:
 15.02.2016