Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na Dni otvorených dverí (5. 2. 2016) sa zúčastnilo 170 záujemcov o štúdium na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ponúka nový akreditovaný bakalársky študijný program farmárstvo. Záujemcovia ho budú môcť študovať od septembra tohto roku.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Otvoriť všetky srdcia vianočnej atmosfére a nastoliť pokoj v duši – to je  ústredná myšlienka koncertu Vianočný dar SPU, ktorý z iniciatívy a pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., organizuje SPU v Nitre. Tohtoročný jubilejný piaty ročník sa konal 9. decembra v aule univerzity.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 25.-27.11. 2015 sa konal na pôde Universitá degli study del Molise v Taliansku medzinárodný workshop študentov doktorandských študijných programov pod názvom „Agriculture, Livestock and Food Technology and Biotechnology.

Počet návštev FAPZ
Online:
5
Návštev dnes:
140
Návštev celkovo:
120918
Počítané od:
 15.02.2016