Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Tento rok rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., na návrh dekanov fakúlt, ocenil osemnástich študentov.

vložil: Jozef Polák

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Katedra genetiky a šľachtenia rastlín pripravila v priestoroch svojich laboratórií praktický seminár pre študentov stredných škôl.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Katedra pedológie a geológie (KPG), Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) v období od 6 - 10 novembra hostila dvoch vysokoškolských učiteľov – prodekanov z Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies (RGUKT), Nuzvid, Andhra Pradesh, India.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 30. 10. až 5. 11. 2017 a v Indickom meste Hyderabad, metropole štátu Telangana,  uskutočnila konferencia “Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability 2017”.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Vedeckí pracovníci katedry genetiky a plemenárskej biológie ako zástupca FAPZ SPU sa zúčastnili v Bosne a Hercegovine na 8. medzinárodnom poľnohospodárskom sympóziu AGROSYM, ktorý sa konal v dňoch 5. – 8. 10. 2017 v prekrásnom prostredí sarajevského pohoria Jahorina.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
32
Návštev celkovo:
170803
Počítané od:
 15.02.2016