Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Agrochémia - vedecký časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala ďalšie, v poradí už 28. terénne cvičenie po vybraných  lokalitách Slovenska. Z hľadiska geologickej stavby bolo zamerané najmä na Jadrové pásmo, teda na najstaršie oblasti  našej republiky. Terénneho cvičenia sa zúčastnilo 81 študentov denného štúdia a 4 študenti diaľkového štúdia zo všetkých fakúlt našej univerzity.

vložil: Jozef Polák

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Tento rok rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., na návrh dekanov fakúlt, ocenil osemnástich študentov.

vložil: Jozef Polák

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Katedra genetiky a šľachtenia rastlín pripravila v priestoroch svojich laboratórií praktický seminár pre študentov stredných škôl.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Katedra pedológie a geológie (KPG), Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) v období od 6 - 10 novembra hostila dvoch vysokoškolských učiteľov – prodekanov z Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies (RGUKT), Nuzvid, Andhra Pradesh, India.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
7
Návštev celkovo:
92306
Počítané od:
 15.02.2016