Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

DEŇ KARIÉRY SPU 2017 21. 11. 2017

Harmonogram prezentácií FAPZ

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v spolupráci s Mestom Nitra a NSK organizujú od 10. do 25. novembra 2017 vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia pod názvom Študentské dni nitrianskych univerzít. Záštitu nad podujatím prevzali rektori oboch univerzít, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Umožniť osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem, sprostredkovať prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach, organizovať informatívne prednášky a ďalšie možnosti vytvárania kontaktov, je hlavným cieľom Dňa kariéry na SPU 2017, ktorý organizuje Kariérne centrum SPU v spolupráci s fakultami SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Vedecký časopis Journal of Central European Agriculture (JCEA) pravidelne vychádza od roku 2000, s výnimkou prvého ročníka, vždy v štyroch regulárnych číslach. Jeho zakladateľmi boli v roku 1999 Agronomická fakulta (Záhrebská univerzita, Chorvátsko), Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika) a Georgikonova fakulta (Panónska univerzita, Keszthely, Maďarsko).

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Výstava Kam na vysokú je prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, s možnosťou získania informácií, ktoré pomôžu pri správnom výbere vysokej školy. Výstava má charakter Road show, čiže každý deň bude v inom krajskom meste. Vysoké školy sa prezentujú a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich fakultách a následnom uplatnení sa v praxi.

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
0
Návštev celkovo:
158996
Počítané od:
 15.02.2016