Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

V dňoch 21. až 25. novembra 2017 sa pracovníci KFR FAPZ (K. Olšovská, M. Živčák a O. Sytar) zúčastnili odborného tématického workshopu s názvom „Plant Phenotyping Workshop: integrating European plant phenotyping community“

vložil: Jozef Polák

V mesiacoch september až december 2017 na katedre fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre realizovali dlhodobú stáž vrámci programu Erasmus+ dvaja študenti z Číny.

vložil: Jozef Polák

Klimatické zmeny ovplyvňujú poľnohospodárstvo na celom svete. Na Katedru rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre zavítali dňa 22.11.2017 vzácni hostia z Afganistanu, ktorí predstavili nové možnosti, ktoré môžu viesť k riešeniu problémov spojených s nedostatkom pôdnej vlahy.

vložil: Jozef Polák

Dňa 21.11.2017 absolvovali študenti odboru Výživa ľudí výberovú prednášku pplk. MUDr. Vladimíra Pavlíka, PhD.

vložil: Jozef Polák

Skupina 47 študentov z Faculty of Agriculture and Life Sciences z Univerzity Maribor v Slovinsku navštívila 24.11.2017 Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa si spolu s dvomi pedagógmi naplánovali študijnú cestu do Maďarska, Slovenska a Rakúska.

Počet návštev FAPZ
Online:
5
Návštev dnes:
144
Návštev celkovo:
163399
Počítané od:
 15.02.2016