Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Chov ošípaných bol v našich geografických polohách až do medzivojnového obdobia minulého storočia realizovaný prevažne malovýrobným, resp. extenzívnym spôsobom. Jeho cieľom bolo hlavne samozásobovanie obyvateľstva tradičnou bravčovinou a zabezpečenie energeticky bohatého zdroja výživy pre prevažne manuálne pracujúce obyvateľstvo.

vložil: Jozef Polák

Vďaka programu ERASMUS+ trojica pedagógov doc. Ing. Marta Habánová, PhD., doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD., z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre absolvovala na prelome mája a júna Erasmus mobilitu zamestnancov na Arctic University of Norway (UIT), v Nórskom meste Tromsø

vložil: Jozef Polák

prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. sa dňoch 11.6.-13.6. sa zúčastnil medzinárodnej konferencie The NMC Milano 2018

vložil: Jozef Polák

Občianske združenie Preveda, organizuje na Slovensku ojedinelým a inovatívnym spôsobom konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied:

vložil: Jozef Polák

V dňoch 30.6 – 2. júna 2018 sa uskutočnilo na SPU v Nitre záverečné rokovanie koordinačnej rady medzinárodného projektu FarmersEduca - 21640443 realizovaného v rámci Vyšehradského fondu.

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
31
Návštev celkovo:
126065
Počítané od:
 15.02.2016