Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Skupina 47 študentov z Faculty of Agriculture and Life Sciences z Univerzity Maribor v Slovinsku navštívila 24.11.2017 Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa si spolu s dvomi pedagógmi naplánovali študijnú cestu do Maďarska, Slovenska a Rakúska.

vložil: Jozef Polák

Umožniť osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem, sprostredkovať prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach, organizovať informatívne prednášky a ďalšie možnosti vytvárania kontaktov, je hlavným cieľom Dňa kariéry na SPU v Nitre, ktorý už tradične organizuje Kariérne centrum SPU v spolupráci s fakultami SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák

V rámci programu Erasmus+ sme sa zúčastnili na stáži v Českej republike. Prahu sme si obľúbili už počas nášho prvého pobytu na Fakulte agrobiológie, potravinových a prírodných zdrojov Českej zemědělskej univerzite (ČZU), kde sme strávili letný semester.

vložil: Jozef Polák

Porozumenie tomu, ako budú zmeny klímy a klimatické extrémy pôsobiť na rastlinné ekosystémy, ako pomôcť poľnohospodárskym druhom rastlín, ale aj prírode ako celku, bude v najbližších desaťročiach veľmi dôležité.

vložil: Jozef Polák

Katedra fyziológie rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre sa spolu s kolektívom riešiteľov z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedry ekochémie a rádioekológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave podieľala na tvorbe prvej slovenskej odrody pšenice dvojzrnnej PN-Zirnitra.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
7
Návštev celkovo:
92306
Počítané od:
 15.02.2016