Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

X. Vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU v Nitre sa konala 12. novembra 2015 pod záštitou dekana FAPZ – doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.. Vo svojom príhovore dekan zdôraznil zámer Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov poskytnúť priestor pre tvorivú diskusiu, a vyjadril presvedčenie, že vedecký program konferencie prispeje k tvorbe nových sietí na výmenu skúseností a obohatí účastníkov o množstvo nových podnetov a poznatkov, ktoré využijú v prospech svojho osobného rozvoja a rozvoja vedného odboru.

vložil: Jozef Polák

 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

tl_files/fapz/galleries/logo FAPZ.jpg

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

si Vás dovoľuje pozvať pri príležitosti

Európskeho týždňa vedy na

X. Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou

konanú 12. novembra 2015 na FAPZ SPU v Nitre

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

 

V priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v dňoch 19. – 22.10.2015 konal seminár AMIGA Summer School 2015. Podujatia sa zúčastnilo štrnásť študentov z 12 krajín (Argentína, India, Srí Lanka, Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Nigéria, Taliansko, Španielsko, Veľká Británia, Francúzsko, Slovensko).

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slávnostné promócie absolventov doktorandského štúdia sa uskutočnia dňa 13. 11. 2015 o 10.00 hod. v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Návštev dnes:
43
Návštev celkovo:
181021
Počítané od:
 15.02.2016