Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 2. februára 2015 z rúk rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. a za prítomnosti členov Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, prevzal menovací dekrét novozvolený dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

doc Ing. Peter Ondrišík, PhD.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dňa 2. februára 2015 odovzdal za prítomnosti členov Akademického senátu                a nového vedenia FAPZ SPU v Nitre končiacemu dekanovi  Dr.h.c. prof. Ing. Danielovi Bírovi, PhD. ďakovný list a Pamätnú medailu SPU.

vložil: Juraj Candrák počet komentáov: 0

Vážení členovia akademickej obce a zamestnanci FAPZ SPU v Nitre, dovoľujeme si Vám oznámiť výsledok volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Novým predsedom AS FAPZ SPU v Nitre bol zvolený na ustanovujúcom zasadnutí AS FAPZ SPU v Nitre dňa 5. novembra 2014 doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. Za podpredsedov zamestnaneckej časti AS boli zvolení: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. a doc. Ing. Juraj Chlpík,PhD. Za podpredsedu študentskej časti AS bol zvolený Ing. Róbert Herkeľ. Za tajomníka AS bol zvolený doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 28. 10. 2014 pripravila Katedra špeciálnej zootechniky pre študentov Hipológie mimoriadnu prednášku. Prednášal medzinárodne úspešný drezúrny jazdec a žiadaný tréner Gyula Dallos z Maďarska

Počet návštev FAPZ
Online:
4
Návštev dnes:
4
Návštev celkovo:
170737
Počítané od:
 15.02.2016