Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Otvoriť všetky srdcia vianočnej atmosfére a nastoliť pokoj v duši – to je  ústredná myšlienka koncertu Vianočný dar SPU, ktorý z iniciatívy a pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., organizuje SPU v Nitre. Tohtoročný jubilejný piaty ročník sa konal 9. decembra v aule univerzity.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 25.-27.11. 2015 sa konal na pôde Universitá degli study del Molise v Taliansku medzinárodný workshop študentov doktorandských študijných programov pod názvom „Agriculture, Livestock and Food Technology and Biotechnology.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 30. novembra, odovzdal rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty novým docentom.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2015 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil  úspešných študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, ale aj v športovej a voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami reprezentovali univerzitu a šíria jej dobré meno doma i v zahraničí.

vložil: Jozef Polák

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Návštev dnes:
43
Návštev celkovo:
181021
Počítané od:
 15.02.2016