Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 25.-27.11. 2015 sa konal na pôde Universitá degli study del Molise v Taliansku medzinárodný workshop študentov doktorandských študijných programov pod názvom „Agriculture, Livestock and Food Technology and Biotechnology.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 30. novembra, odovzdal rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty novým docentom.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2015 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil  úspešných študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, ale aj v športovej a voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami reprezentovali univerzitu a šíria jej dobré meno doma i v zahraničí.

vložil: Jozef Polák

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

X. Vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU v Nitre sa konala 12. novembra 2015 pod záštitou dekana FAPZ – doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.. Vo svojom príhovore dekan zdôraznil zámer Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov poskytnúť priestor pre tvorivú diskusiu, a vyjadril presvedčenie, že vedecký program konferencie prispeje k tvorbe nových sietí na výmenu skúseností a obohatí účastníkov o množstvo nových podnetov a poznatkov, ktoré využijú v prospech svojho osobného rozvoja a rozvoja vedného odboru.

Počet návštev FAPZ
Online:
9
Návštev dnes:
141
Návštev celkovo:
163396
Počítané od:
 15.02.2016