Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Zaistenie dostatku potravín pre narastajúcu populáciu ľudí na Zemi - 9 miliárd v roku 2050 - bude obrovskou výzvou pre rastlinné vedy, biotechnológie i samotných pestovateľov plodín, a to nielen z toho dôvodu, že priemerný ročný rast produkcie strategických plodín zaostáva za našimi predpokladmi (1,3 % namiesto 2,4 % v prípade pšenice).

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Regenerácia fyzických a duševných síl zamestnancov univerzity bolo hlavným cieľom Športového dňa zamestnancov SPU, ktorý sa uskutočnil 6. mája.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Prezident SR Andrej Kiska 27. apríla navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, stretol sa s vedením a členmi akademickej obce, diskutoval so študentmi a navštívil novovzniknuté Výskumné centrum AgroBioTech.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Šesť zástupcov Akadémie poľnohospodárskych vied (JAAS) v Nanjingu v čínskej provincii Jiangsu, vedení viceprezidentom JAAS prof. Wengui Yuom, navštívilo v rámci týždňového pobytu európske inštitúcie zamerané na poľnohospodárstvo. Medzi nimi aj SPU v Nitre. Na pôde univerzity ich 26. apríla v sprievode členov Katedry fyziológie rastlín FAPZ - doc. Ing. Kataríny Olšovskej, PhD., a prof. Ing. Mariána Brestiča, CSc., prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 20. apríla 2016 sa v priestoroch Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konal XXII. ročník Vedeckej konferencie študentov FAPZ s medzinárodnou účasťou.

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Návštev dnes:
13
Návštev celkovo:
173057
Počítané od:
 15.02.2016