Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0


vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 13.apríla 2017 sa  v posluchárni A - 01 uskutočnilo zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil pri príležitosti životného jubilea - 60. rokov, doc. Ing. Petrovi Ondrišíkovi, PhD., dekanovi Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, Zlatú medailu SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Čo priniesol seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív?

Spoločnosť Duslo, a. s., v spolupráci s SPU v Nitre organizovali 16. februára v Agroinštitúte 37. seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív.

Počet návštev FAPZ
Online:
5
Návštev dnes:
144
Návštev celkovo:
163399
Počítané od:
 15.02.2016