Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Poľovníctvo prezentuje odvetvie, ktoré sa zaoberá chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zveri a hospodárskym zhodnocovaním úlovkov. Zaraďuje sa do poľnohospodárskej výroby i do lesníctva.

vložil: Jozef Polák

Jej úlohou je zabezpečiť experimentálne aktivity na Inštitúte ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ), ktorý pripravil aj projekt v programe Erasmus+ v rámci medzinárodnej siete AgroBionet - Uchovanie a využívanie agrobiodiverzity pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života.

vložil: Jozef Polák

Pán riaditeľ, ste absolventom našej alma mater. Aký odbor, respektíve študijný program, ste na SPU v Nitre vyštudovali?

vložil: Jozef Polák

Zástupcovia  fakulty FAPZ SPU v Nitre navštívili 6. a 7. decembra 2018 srbskú Vojvodinu, aby študentom gymnázií, na ktorých sa vyučuje v slovenskom jazyku, priblížili našu univerzitu.

vložil: Jozef Polák

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 11. decembra 2018, odovzdala rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty aj trom novým docentom z FAPZ.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
32
Návštev celkovo:
170803
Počítané od:
 15.02.2016