Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Pri príležitosti Dňa učiteľov rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity, dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a vedeckovýskumnej činnosti.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Vo štvrtok 12. februára 2015 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila konferencia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na Dni otvorených dverí (6. 2. 2015) sa zúčastnilo 160 záujemcov o štúdium na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 2. februára 2015 z rúk rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. a za prítomnosti členov Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, prevzal menovací dekrét novozvolený dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

doc Ing. Peter Ondrišík, PhD.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dňa 2. februára 2015 odovzdal za prítomnosti členov Akademického senátu                a nového vedenia FAPZ SPU v Nitre končiacemu dekanovi  Dr.h.c. prof. Ing. Danielovi Bírovi, PhD. ďakovný list a Pamätnú medailu SPU.

Počet návštev FAPZ
Online:
11
Návštev dnes:
93
Návštev celkovo:
177217
Počítané od:
 15.02.2016