Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

NA SLOVÍČKO: s Ladislavom Ducsayom novým profesorom na Katedre agrochémie a výživy rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

vložil: Jozef Polák

Aktívny pohyb – šport a relaxačné cvičenia sú efektívnym prostriedkom pre regeneráciu našich síl. V tomto zmysle sa niesol už tradičný jarný Športový deň zamestnancov SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák

Kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov pripravil v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet

vložil: Jozef Polák

V rámci riešenia medzinárodného Európskeho projektu financovanom v rámci programu Horizon 2020  s názvom “Euorpean Plant Phenotyping Network 2020” sa na pôde Wageningen University, Holandsko, uskutočnilo v dňoch 7. - 10. mája 2019 výročné stretnutie (Annual Meeting).

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala v dňoch 2.- 5.5.2019 v poradí nepretržite už 31-te terénne geologicko – pôdoznalecko - botanické cvičenie vo vybraných lokalitách Slovenska.

Počet návštev FAPZ
Online:
7
Návštev dnes:
89
Návštev celkovo:
177213
Počítané od:
 15.02.2016