Kontak pre vedu a výskum

Kontakt na študijné oddelenie pre III.stupeň - doktorandské štúdium

Edita  Hallová
tel.: 037 641 5485
E-mail: Edita.Hallova@uniag.sk

Kontakt na prodekana pre III.stupeň - doktorandského štúdia

III.stupeň - doktorandské štúdium

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
tel.: 037 641 4250/ 037 641 5514
E-mail: Kamil.Hudec@uniag.sk