Kontakt na zahraničné vzťahy a prax

Kontakt na prodekana pre zahraničné vzťahy a prax:
 
Ing. Ján Gažo, PhD.
tel.: 037 641 4245
 
Kontakt na oddelenie pre zahraničné vzťahy a prax:
 
Ing. Eva Demjanová, PhD.
tel.: 037 641 5860