Informácie o prijímacom konaní v akademickom roku 2018/2019

Informácie o 2. kole prijímacom konania na I.stupeň štúdia pre akademický rok 2018/2019

Informácie o prijímacom konaní na II.stupeň štúdia pre akademický rok 2018/2019

Informácie o prijímacom konaní na III.stupeň štúdia (doktorandské) pre akademický rok 2017/2018

Adresa pre zasielanie prihlášok:
Študijné oddelenie FAPZ
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Telefónny a elektronický kontakt pre I.stupeň štúdia:
Ing.Helena Bojdová, Eva Sabová
tel.: 037 64 15 543, fax: 037 / 641 5494
e-mail: Helena.Bojdova@uniag.sk

Telefónny a elektronický kontakt pre II.stupeň štúdia:
Ing.Marta Solčanská, Ing.Renáta Dvončová
tel.: 037/6415523, fax: 037/641 5494
e-mail: Marta.Solcanska@uniag.sk

Telefónny a elektronický kontakt pre III.stupeň štúdia:
Edita Hallová
tel.: 037/6415485, fax: 037/641 5494
e-mail: Edita.Hallova@uniag.sk