Kontakt na študijné oddelenie

Kontakt na študijné oddelenie pre I.stupeň - bakalárske štúdium

Ing. Helena Bojdová
tel.: 037 641 5543
E-mail: Helena.Bojdova@uniag.sk

Eva Sabová
tel.: 037 641 5543
E-mail: Eva.Sabova@uniag.sk

 

Kontakt na študijné oddeleni pre II.stupeň - inžinierske štúdium

Ing. Marta Solčanská
tel: 037 641 5523
E-mail: Marta.Solcanska@uniag.sk

Ing. Renáta Dvončová
tel.: 037 641 5523
E-mail: Renata.Dvoncova@uniag.sk

 

Kontakt na študijné oddelenie pre III.stupeň - doktorandské štúdium

Edita  Hallová
tel.: 037 641 5485
E-mail: Edita.Hallova@uniag.sk

 

Kontakt na prodekanov pre výchovno vzdelávaciu činnosť :

I. a II. stupeň štúdia

Ing. Ján Gažo, PhD.
tel.: 037 641 4245
E-mail: Jan.Gazo@uniag.sk

III.stupeň - doktorandské štúdium

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
tel.: 037 641 5514
E-mail: Kamil.Hudec@uniag.sk